Információ

Agroturizmus: Az agroturizmus fegyelem - Törvény, 2006. február 20, n. 96

Agroturizmus: Az agroturizmus fegyelem - Törvény, 2006. február 20, n. 96

A parasztház fegyelem

kiadva Hivatalos Lap n. 63, 2006. március 16

1. cikk - Cél
1. A Köztársaság az Európai Unió, az állam és a régiók vidékfejlesztési programjaival összhangban a vidéki turizmus megfelelő formáinak előmozdításával is támogatja a mezőgazdaságot, amelynek célja:
nak nek) az egyes területek sajátos erőforrásainak védelme, minősítése és fejlesztése;
b) ösztönözze az emberi tevékenységek fenntartását a vidéki területeken;
c) a mezőgazdaságban a multifunkcionalitás és a mezőgazdasági jövedelmek differenciálásának támogatása;
d) ösztönözze a talaj, a terület és a környezet védelmére irányuló kezdeményezéseket a mezőgazdasági vállalkozók által a vállalkozás jövedelmének növelése és az életminőség javítása révén;
a) helyreállítani a vidéki épület örökségét, miközben megóvja a táj sajátosságait;
f) támogassa és ösztönözze a tipikus termékeket, a minőségi termékeket és a kapcsolódó élelmiszer- és borhagyományokat;
g) a vidéki kultúra és az élelmiszeroktatás előmozdítása;
h) ösztönözze a mezőgazdasági és erdészeti fejlődést.

2. cikk - Az agroturizmus tevékenységeinek meghatározása
1. Az agroturisztikai tevékenységek alatt a polgári törvénykönyv 2135. cikkében említett mezőgazdasági vállalkozók által végrehajtott befogadási és vendéglátási tevékenységeket értjük, részvénytársaságok vagy személyek formájában, vagy egymással kapcsolatban állva, saját vállalkozásuk kapcsolattartási kapcsolaton keresztül történő felhasználása révén alapkezelési, erdészeti és állattenyésztési tevékenységekkel.
(2) A mezőgazdasági termelő és családtagjai elvégezhetik a mezőgazdasági turizmus tevékenységeit a 230. cikk alapján.BIS valamint a határozott idejű, állandó és részmunkaidős alkalmazottakat. Az előző időszakban említett munkavállalókat a jelenlegi társadalombiztosítási, biztosítási és adószabályok alkalmazásában mezőgazdasági munkavállalóknak kell tekinteni. Külső tárgyak használata csak kiegészítő tevékenységek és szolgáltatások elvégzéséhez engedélyezett.
3. Az agroturisztikai tevékenységek magukban foglalják:
nak nek) vendégszeretet ad a táborozóknak szánt szállásokban vagy nyílt terekben;
b) főként saját termékekből és helyi gazdaságokból álló ételeket és italokat kezel, ideértve az alkoholos és szuper alkoholos termékeket is, előnyben részesítve a tipikus termékeket, amelyeket DOP, IGP, IGT, DOC és DOCG márkák jellemeznek, vagy amelyek szerepelnek a listában nemzeti hagyományos mezőgazdasági élelmiszertermékek, a 4. cikk (4) bekezdésében meghatározott módon;
c) szervezi a mezőgazdasági termékek kóstolását, beleértve egy borbárt is, amelyhez az 1999. július 27-i, 268;
d) szervezzen még a földterületen kívüli eszközöket az üzleti, a szabadidős, kulturális, oktatási, sporttevékenységek, valamint a túrázás és a lovasturizmus elérhetősége érdekében, a helyi hatóságokkal kötött megállapodások révén, a terület és a vidéki örökség javítása céljából.
(4) A gazdaságban előállított, feldolgozott és feldolgozott ételeket és italokat, valamint azokat, amelyeket a gazdaság nyersanyagaiból állítottak elő, és külső feldolgozás útján nyernek, saját termelésnek kell tekinteni.
5. A mezõgazdasági vállalkozó különféle képesítéseinek elismerése, valamint a járulékok odaítélésének és a pénzügyi hozzájárulásokon kívüli egyéb célok prioritása szempontjából az agroturizmusból származó jövedelmet mezõgazdasági jövedelemnek kell tekinteni.

3. cikk - Helyiségek agroturizmusos tevékenységekhez
1. A földön már meglévő épületek vagy azok egy része felhasználható agroturizmus tevékenységekre.
2. A régiók a meglévő építési örökség helyreállítását szabályozzák a mezőgazdasági vállalkozó által az agroturizmus célú tevékenységek elvégzése céljából, figyelembe véve a sajátos tipológiai és építészeti jellemzőket, valamint a helyek táj-környezetvédelmi jellemzőit.
3. Az agroturizmus céljára használt helyiségeket a vidéki lakások minden hatásához lehet hasonlítani.

4. cikk - Az agroturizmus tevékenységének kritériumai és korlátai
1. A régiók, figyelembe véve a regionális terület vagy annak részeinek sajátosságait, kritériumokat, korlátokat és adminisztratív kötelezettségeket állapítanak meg az agroturisztikai tevékenység elvégzéséhez.
2. Annak érdekében, hogy az agroturizmus tevékenységének szervezése ne legyen olyan dimenzióban, hogy elveszítsék a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos kapcsolódási követelményeket, a régiók és az autonóm tartományok meghatározzák az agroturizmus tevékenységek összekapcsolási arányának kritériumait a mezőgazdasági tevékenységekhez viszonyítva, amelyeknek fenn kell tartaniuk, különös tekintettel ugyanazon tevékenységek elvégzéséhez szükséges munkaidőben.
3. A mezőgazdasági tevékenységet azonban akkor tekintik elterjedtnek, ha ételek és italok fogadása és beadása nem haladja meg a tíz vendég számát.
(4) Annak érdekében, hogy hozzájáruljon az agroturisztikai tevékenységek megvalósításához és minősítéséhez, valamint a regionális agrár-élelmiszeripari termékek promóciójához, valamint az élelmiszer- és borkínálat regionális jellemzéséhez, a régiók szabályozzák a 2. cikk (3) bekezdésében említett étkezések és italok alkalmazását. b)a következő kritériumok figyelembevételével:
nak nek) az ételeket és italokat kezelő társaságnak mindenképpen jelentős részét kell elkészítenie saját termékéből. Különleges mentességeket lehet előirányozni, ha ételeket és italokat csak a háztartásban élőknek adnak be;
b) a térségben található gazdaságok alatt a regionális vagy a szomszédos régiók homogén szomszédos területein elhelyezkedő gazdaságokat értjük, és számukra további termék-hozzájárulási kvótát kell meghatározni;
c) a levelekben említett kvóták nak nek) jelentése b) reprezentatívnak kell lenniük az ételek és italok készítéséhez használt termékek prevalenciájára;
d) az adminisztrációban felhasznált termékek fennmaradó részének lehetőleg a térség élelmiszeripari kézművesektől kell származnia, és mindenesetre a regionális mezőgazdasági termelésre vagy a szomszédos régiók szomszédos homogén területeire vonatkozik;
a) bizonyos termékek objektív hiánya esetén a régióban vagy a szomszédos homogén területeken, valamint az élelmiszerek és borok kínálatának kiegészítésére való tényleges igényük esetén korlátozott mennyiségű kvótát határoznak meg más forrásokból származó termékekre, amelyek képesek kielégíteni a minőség és a jellemzőség jellemzőit;
f) ha vis maior miatt, különösen a régió által megállapított légköri katasztrófák, növényi vagy állatbetegségek miatt, nem lehetséges a levélben említett korlátozások betartása c), a kommunikációt meg kell adni annak a településnek, ahol a társaság található, amely a tény ellenőrzését követően ideiglenesen engedélyezi a tevékenység gyakorlását.
5. A 2. cikk (3) bekezdésében említett rekreációs vagy kulturális tevékenységek d), a levélben említett ételek és italok vendégszeretetétől és beadásától függetlenül is megtörténhet nak nek) jelentése b) pontjának csak akkor, ha objektíven megállapítják a kapcsolatot a tevékenységgel és a gazdaság mezőgazdasági erőforrásaival, valamint a történelmi-környezeti és kulturális örökség megismerését célzó egyéb tevékenységekkel. Azok a szabadidős és kulturális tevékenységek, amelyekhez ez a kapcsolat nem kapcsolódik, csak kiegészítő és kiegészítő szolgáltatások formájában valósíthatók meg a gazdaságban tartózkodó vendégek számára, és az ilyen tevékenységekben való részvétel, akár opcionális is, nem eredményezhet független megfontolást.

5. cikk - Higiéniai-egészségügyi szabályok
1. Az agroturizmushoz használt épületek és berendezések higiéniai-egészségügyi követelményeit a régiók határozzák meg. E követelmények meghatározásakor figyelembe veszik az épületek sajátos építészeti és vidéki jellemzőit, különös tekintettel a helyiségek magasságára és térfogatára a légvilágítási felületekhez viszonyítva, valamint az elvégzett tevékenység korlátozott méretére.
(2) Az ételek és italok előállítására, elkészítésére, csomagolására és beadására az 1962. április 30-i törvény rendelkezései vonatkoznak. És a későbbi módosítások, valamint az 1997. május 26-i, n. 155, és későbbi módosításai.
3. Az élelmiszer-kezelési és adminisztrációs helyiségek követelményeinek, valamint a kapcsolódó vállalati ön-egészségügyre és higiéniára vonatkozó követelmények értékelésekor az egészségügyi hatóság figyelembe veszi a termelés diverzifikációját és korlátozott mennyiségét, a hagyományos feldolgozási módszerek alkalmazását és a termékek felhasználását. saját gazdaságok.
(4) Legfeljebb tíz étkezés esetén az otthoni konyha felhasználható az elkészítéshez.
5. A mezőgazdasági turisztikai tevékenységeknél tíz ágy keretein belül a megfelelőségi követelmény elegendő a helyiségek alkalmasságához.
6. Az agroturisztikai tevékenységek folytatására szánt épületek és termékek esetében ideiglenes munkákkal biztosítják a hozzáférhetőségre és az építészeti akadályok leküzdésére vonatkozó jelenlegi szabályok betartását.

6. cikk - Igazgatási fegyelem
1. Az agroturisztikai tevékenység gyakorlása nem engedélyezett, kivéve, ha rehabilitációt kaptak:
nak nek) azok, akik az elmúlt három évben jogerős ítélettel számoltak be a büntető törvénykönyv 442., 444., 513., 515. és 517. cikkében előírt bűncselekmények valamelyikének büntetéséről, vagy higiéniával, egészséggel vagy csalással kapcsolatos a speciális törvények által előírt ételkészítés;
b) azok, akikre az 1956. december 27-i törvény értelmében megelőző intézkedések vonatkoznak, n. 1423-ban, és későbbi módosításai, vagy a szokásos jogsértők bejelentésre kerültek.
2. A tevékenység kezdete közlése lehetővé teszi az agroturisztikai tevékenység azonnali megkezdését. Az önkormányzat, a szükséges vizsgálatok elvégzése után, hatvan napon belül indokolással ellátott megfigyeléseket fogalmazhat meg, amelyek apró hiányosságok és szabálytalanságok esetén a tevékenység felfüggesztése nélküli relatív alkalmazkodási időket írnak elő, vagy súlyos hiányosságok és szabálytalanságok esetén előírhatja a tevékenység azonnali felfüggesztését, amíg az érdekelt fél általi, az önkormányzat által megállapított határidőn belül kellően ellenőrzött eltávolítása.
(3) Az agroturisztikai tevékenység tulajdonosát tizenöt napon belül köteles közölni az önkormányzattal a korábban engedélyezett tevékenységek változásait illetően, saját felelősségére megerősítve a követelmények és a jogi kötelezettségek fennállását.

7. cikk - Minősítés és fiskális fegyelem
1. A régiók szabályozzák az agroturizmus folytatására vonatkozó engedély tanúsítványának kiállítási módját. A bizonyítvány megszerzéséhez a régiók a mezõgazdasági szektor képzési intézményein keresztül és a leginkább reprezentatív agrár-turisztikai szövetségekkel együttmûködésben elõkészítõ tanfolyamokat szervezhetnek.
(2) Az agroturizmus tevékenységének a vonatkozó régiók rendelkezéseivel összhangban történő, a 6. cikk alapján engedélyezett elvégzéséhez az 1991. december 30-i, 5. sz. Törvény 5. cikkében említett adóügyi rendelkezések alkalmazásának következményei vannak. 413 sz. Törvény, valamint bármely más, az agroturizmus tevékenységének tulajdonítható szociális biztonsági vagy ágazati jogszabály. Különleges rendelkezések hiányában a mezőgazdasági ágazatra tervezett szabályokat kell alkalmazni.

8. cikk - Nyitvatartási idő és árfolyamok
1. Az agroturizmus egész évben végezhető, vagy az önkormányzattal való kapcsolatfelvétel esetén a mezőgazdasági vállalkozó által meghatározott időszakok szerint. Ha azonban a gazdasággazdálkodási szükségletek miatt merül fel az igény, akkor az önkormányzattal való további kommunikáció kötelezettsége nélkül rövid időre felfüggeszthetők a vendégek fogadása.
2. Minden év október 31-ig, a régió által megjelölt eljárás szerint, az agroturizmusban részt vevő alanyok nyilatkozatot nyújtanak be a felső és az alacsony szezon időszakára vonatkozó maximális adókulcsok feltüntetésével, amelyeket a következő évre vállalnak.

9. cikk - Címlettartalék. Osztályozás
1. Az "agroturizmus" elnevezés és a hozzárendelés ezzel kapcsolatos kifejezései kizárólag azoknak a gazdaságoknak vannak fenntartva, amelyek a 6. cikk értelmében agrárturisztikai tevékenységet végeznek.
2. Az agroturizmus kínálata és igénye közötti átláthatóság és egységesség érdekében az agrár- és erdészeti politikáért felelős miniszter, a termelési tevékenységek miniszterével folytatott konzultációt követően, az állam és a régiók közötti kapcsolatok állandó konferenciáján való megállapodást követően valamint Trento és Bolzano autonóm tartományok, az egész ország területén homogén osztályozási kritériumokat határoznak meg, és meghatározzák a területi sajátosságoknak tulajdonítható értékelési paraméterek régiónkénti felhasználásának módszereit.

10. cikk - Termékek feldolgozása és értékesítése
1. Az 1963. február 9-i n. Törvény rendelkezései vonatkoznak a saját termékek értékesítésére, amennyiben azok átalakulnak vagy mindenesetre átalakulnak, valamint az tipikus helyi termékekre az agroturizmus társaság által. , 59. és későbbi módosításai, valamint a 2001. május 18-i törvényerejű rendelet 4. cikke. 228.

11. cikk A parasztház tervezése és fejlesztése
1. A mezõgazdasági és erdészeti politikáért felelõs miniszter a régiókkal és az autonóm tartományokkal egyetértésben, valamint a nemzeti szintû reprezentatív nemzeti agroturizmus társulások meghallgatásával hároméves programot készít, amelyet évente frissíteni lehet, és amelynek célja az olasz agroturizmus elõmozdítása a nemzeti piacokon és Nemzetközi.
2. A lovas turisztikai tevékenységek előmozdítása érdekében a régiók ösztönözhetik a nyereglovak vásárlását és tenyésztését a gazdaságokon belül, valamint a relatív menedék és testmozgás felszerelését. A lovas turisztikai útvonalakat is elő lehet mozdítani, megfelelő módon megjelölve az agroturizmus cégekkel és a hippoturist klubokkal.
3. A régiók az agroturizmus szereplőinek legreprezentatívabb szövetségeivel együttműködésben tanulmányok, kutatások, kísérletek, szakképzés és promóciós tevékenységek révén is támogatják az agroturizmus fejlesztését.
4. E cikk végrehajtása nem eredményez új vagy magasabb díjakat az államháztartás terén.

12. cikk - Hasonló tevékenységek
1. Ennek a törvénynek a szabályai, amelyeket a halászok a vendéglátás, az elsősorban halászati ​​tevékenységekből származó termékekből álló étkezések kezelése, valamint a 2001. május 18-i törvényerejű rendelet szerinti kapcsolódó tevékenységek vonatkozásában hajtanak végre. , n. 226, és az azt követő módosítások, beleértve a halászati ​​turizmust.

13. cikk - Nemzeti Gazdaságmegfigyelő Intézet
(1) Annak érdekében, hogy hasznos információkat nyújtson az Agrár- és Erdészeti Minisztérium irányító és koordinációs tevékenységeinek végrehajtásához, valamint a kommunikáció és a tapasztalatcsere elősegítéséhez a nemzeti területen, a régiók évente ugyanazon országnak küldik el Agrár- és Erdészeti Politikák Minisztériuma összefoglaló jelentés a joghatósága alá tartozó térségben lévő gazdaság állapotáról, kiegészítve az ágazat konzisztenciájával és az ezzel kapcsolatban kiadott rendelkezésekkel kapcsolatos adatokkal.
2. A Mezőgazdasági és Erdészeti Politikák Minisztériumánál felállították az Országos Agroturizmus Megfigyelőközpontot, amelyben az agroturizmus szereplőinek legreprezentatívabb nemzeti szövetségei vesznek részt.
(3) A nemzeti agroturizmus-megfigyelő intézet gondoskodik a (2) bekezdésben említett régiókról és szövetségekről származó információk gyűjtéséről és feldolgozásáról, éves nemzeti jelentést tesz közzé az agroturizmus helyzetéről és javaslatot fogalmaz meg az ágazat fejlesztésére, ideértve a külföldi tapasztalatok hozzájárulását is. .
4. 14. - Átmeneti és záró szabályok
1. törvény, 1985. december 5, n. 730, és hatályát vesztette.
2. A régiók a törvény hatálybalépésétől számított hat hónapon belül megfelelnek a mezőgazdasági ünnepekre vonatkozó törvényeiknek a törvényben szereplő alapelveknek.
3. A mezőgazdasági turisztikai tevékenységek elvégzésére már felhatalmazott gazdaságok számára a törvény rendelkezéseihez való alkalmazkodási normákat adnak ki.
15. cikk
Különleges rendelkezések a speciális alapszabályokkal rendelkező régiókra, valamint Trento és Bolzano autonóm tartományokra
1. A különleges törvényben meghatározott régiók, valamint Trento és Bolzano autonóm tartományok hatásköre fenntartva, amelyek az autonómia alapszabályával és a kapcsolódó végrehajtási szabályokkal összhangban biztosítják az e törvényben meghatározott célokat.

16. cikk - Pénzügyi fedezet
(1) A 2. cikk (1) bekezdésének és a 7. cikk (2) bekezdésének rendelkezéseit 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.
2. A 2. cikk (1) bekezdésének, a 7. cikk (2) bekezdésének és a 10. cikknek a végrehajtásából származó alacsonyabb bevételek, amelyek értéke 2006-tól kezdve 0,9 millió euró, 2006-ra 0,9 millió eurót tesznek ki, a 2006–2008-as hároméves költségvetés céljából a Gazdasági és Pénzügyminisztérium 2006. évi előirányzatának a „Különleges alap” jelenlegi részének előrejelző egységében szereplő előirányzat megfelelő csökkentésével, a minisztériumra vonatkozó rendelkezés részleges felhasználásával a mezőgazdasági és erdészeti politikák vonatkozásában, valamint a 2007. évi 0,9 millió euró vonatkozásában az 5. cikk (3) bekezdésében említett kiadások engedélyezésének megfelelő csökkentése révénter, 2005. október 1-jei törvényerejű rendelet 202. sz., Módosítva, a 2005. november 30-i, n. 244.
3. A gazdasági és pénzügyminiszter ellenőrzi a törvényben említett alacsonyabb jövedelmet, a 11. cikk alkalmazásának céljából is.ter, 1978. augusztus 5-i törvény, 7. § 468, és az azt követő módosítások.

(4) A gazdasági és pénzügyminiszter felhatalmazást kap arra, hogy a szükséges költségvetési változtatásokat saját rendelettel hajtja végre.

Útmutató az olaszországi Agriturismo-hoz


Videó: Tájkép: székelyföldi falusi vendéglátás 2015. december 28. (December 2021).